32 محصول
 • 7 وات هالوژنی COB (آفتاب/مهتاب)

  24,800 تومان
 • 7 وات هالوژنی SMD (آفتاب/مهتاب)

  23,500 تومان
 • تبدیل GU10 به GU5.3

  3,500 تومان
 • لامپ 12 وات حبابی بدنه آلمینیوم با پوشش عایق (آفتابی / مهتابی)

  26,000 تومان
 • لامپ 15 وات حبابی بدنه آلومینیوم با پوشش عایق (آفتابی / مهتابی)

  34,500 تومان
 • لامپ 20 وات حبابی بدنه آلومینیوم با پوشش عایق (آفتابی / مهتابی)

  53,000 تومان
 • لامپ 25 وات حبابی بدنه آلومینیوم با پوشش عایق (آفتابی / مهتابی)

  72,000 تومان
 • لامپ 30 وات سیلندری بدنه تمام آلومینیوم با پوشش عایق (آفتابی / مهتابی)

  98,000 تومان
 • لامپ 30 وات مدل قارچی تمام آلومینیوم – دایکاست ( آفتابی / مهتابی )

  131,300 تومان
 • لامپ 40 وات سیلندری بدنه تمام آلومینیوم با پوشش عایق (آفتابی / مهتابی)

  125,700 تومان
 • لامپ 50 وات سیلندری بدنه تمام آلومینیوم دایکاست (آفتابی / مهتابی)

  168,800 تومان
 • لامپ 50 وات مدل قارچی تمام آلومینیوم – دایکاست ( آفتابی / مهتابی )

  172,500 تومان
 • لامپ 7 وات اشکی مهتاب E14/امید پدیده

  17,550 تومان
 • لامپ 7وات اشکی آفتاب E14/امید پدیده

  17,550 تومان
 • لامپ 85 وات مدل سوله ای بدنه تمام آلومینیوم – دایکاست ( آفتابی / مهتابی )

  380,000 تومان