19 محصول
 • پولیکا 14 کیلویی (سایز 2)

  10,375 تومان
 • جعبه تقسیم الکان مدل PRK-15

  جعبه تقسیم 10*10 با درب اعلا مشهد/رسا

  2,625 تومان
 • جعبه تقسیم برق الکان مدل 11

  جعبه تقسیم برق 10*10 با درب اعلا تهران

  3,750 تومان
 • جعبه تقسیم برق مدل B10X10

  جعبه تقسیم برق 10*10 با درب اعلا/رسا

  2,625 تومان
 • زانو 2 معمولی کوتاه/رسا

  390 تومان
 • زانو برق مدل P-25

  زانو 2.5 معمولی/رسا

  570 تومان
 • قوطی کلید عمیق بامواد نو/رسا

  1,375 تومان
 • قوطی کلید مشکی /رسا

  6,000 تومان
 • لوله پلیکا مدل P.90.1

  لوله 11 کیلویی دوجداره (سایز 2) سفید/رسا

  9,000 تومان
 • لوله 12 کیلویی خط دار (سایز 2) رنگ مشکی/رسا

  9,000 تومان
 • لوله 2.5 مشکی خط دار سفید/رسا

  10,150 تومان
 • لوله برق 2 نسوز

  31,250 تومان
 • لوله برق 2.5 نسوز

  37,500 تومان
 • لوله خرطومی 11 (دهانه 11) مشکی/رسا

  5,500 تومان
 • لوله خرطومی 13 بزرگ سبز (دهانه 13)/رسا

  10,750 تومان
 • لوله خرطومی 13 کوچک زرد (دهانه 13)

  8,250 تومان