13 محصول
 • فیوز تک پل Cآمپر 32/دنا الکتریک ایرانیان

  44,900 تومان
 • فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر دنا الکتریک ایرانیان مدل B-10000

  فیوز مینیاتوری 6000 تک پل Cآمپر 10/دنا الکتریک ایرانیان

  39,900 تومان
 • فیوز مینیاتوری 3 پل 32 آمپر دنا الکتریک ایرانیان مدل c32

  فیوز مینیاتوری 6000 سه پل  40 آمپر دنا الکتریک / دنا الکتریک ایرانیان

  136,900 تومان
 • فیوز مینیاتوری تک پلB آمپر 10/دنا الکتریک ایرانیان

  39,900 تومان
  ویژگی ها
 • فیوز مینیاتوری دو پل ۱۶ آمپر دنا الکتریک / دنا الکتریک ایرانیان

  136,900 تومان
  ویژگی ها
 • فیوز مینیاتوری سه پل ۵۰ آمپر دنا الکتریک /دنا الکتریک ایرانیان

  136,900 تومان
  ویژگی ها
 • فیوز مینیاتوری6000 تک پل Cآمپر63 / دنا الکتریک ایرانیان

  41,900 تومان
 • مكان گيرنده

  فیوزمینیاتوری 6000 تک پلC آمپر50 /دنا الکتریک ایرانیان

  41,900 تومان
 • محافظ چهارخانه صوتی تصویری وکامپیوتر با کلید دوقطبی کارا(کابل 3.8)/جهان الکتریک

  143,000 تومان
 • محافظ چهارخانه صوتی وتصویری وکامپیوتر باکلید دو قطبی کارا(کابل 1.8متری)/جهان الکتریک

  136,000 تومان
 • محافظ دو خانه یخچال فریزر سرامیکی ارت دار (کابل 3.8)/جهان الکتریک

  153,000 تومان
 • محافظ شش خانه صوتی وتصویری با کلید دو قطبی (کابل 3.8متری)/جهان الکتریک

  188,400 تومان