5 محصول
 • فیوز تک پل Cآمپر 32/دنا الکتریک ایرانیان

  44,900 تومان
 • فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر دنا الکتریک ایرانیان مدل B-10000

  فیوز مینیاتوری 6000 تک پل Cآمپر 10/دنا الکتریک ایرانیان

  39,900 تومان
 • فیوز مینیاتوری تک پلB آمپر 10/دنا الکتریک ایرانیان

  39,900 تومان
  ویژگی ها
 • فیوز مینیاتوری6000 تک پل Cآمپر63 / دنا الکتریک ایرانیان

  41,900 تومان
 • مكان گيرنده

  فیوزمینیاتوری 6000 تک پلC آمپر50 /دنا الکتریک ایرانیان

  41,900 تومان